Pikturë me llak

Pikturimi me llak është një teknikë pikturimi në të cilën një pajisje spërkat materialin e veshjes përmes ajrit në një sipërfaqe.
Llojet më të zakonshme përdorin gaz të ngjeshur - zakonisht ajër - për të atomizuar dhe drejtuar grimcat e bojës.

Piktura me llak e aplikuar në produktet silikoni është të spërkasësh një ngjyrë ose një shtresë përmes ajrit mbi sipërfaqen e silikonit.

Përparësitë

 Kontroll inteligjent

 Veshje e lëmuar dhe uniforme

 Rruga e saktë e spërkatjes

 Filtrim me efikasitet të lartë dhe furnizim me ajër

të sistemit të pastrimit

 Rregullimi me shumë kënde

precipitues elektrostatik

M LSO M M SHUM RRETH KOMPANIS O TON