Gravurë me lazer

Gdhendja me laser, përdoret për të shkrirë dhe hequr në mënyrë selektive bojën nga zona specifike të shtresës së sipërme.Pasi të hiqet boja, ndriçimi i pasmë do të ndriçojë tastierën në atë zonë.

Është e rëndësishme të theksohet se tastiera prej gome silikoni janë shpesh të gdhendura me lazer për të rritur efektet e ndriçimit të pasëm. Gravimi me lazer funksionon, megjithatë, vetëm nëse tastiera prej gome silikoni ka ndriçim të pasmë.Pa ndriçim të pasmë, zona ose zonat e gdhendura me lazer nuk do të ndriçohen.Jo të gjitha tastiera prej gome silikoni me ndriçim të pasëm janë të gdhendura me lazer, por të gjitha ose shumica e tastierave prej gome silikoni të gdhendura me lazer kanë ndriçim të pasmë.

Përparësitë

Pastroni imazhe dhe vija të imta

Efikasitet i lartë

Miqësore ndaj mjedisit

Kontakt me ngjyra të larta

Nuk ka nevojë për ngjyrosje të dytë

Siguri dhe besueshmëri e lartë

MËSO MË SHUMË PËR KOMPANINË TONË