Formimi i gomës me kompresim

Formimi i gomës me kompresim është metoda origjinale e prodhimit për derdhjen e gomës.

Është një metodë prodhimi e përdorur gjerësisht, efikase dhe ekonomike për shumë produkte, veçanërisht për vëllime të ulëta prodhimi të pjesëve mesatare dhe të mëdha dhe materiale me kosto më të lartë.

Është ideal për vëllime prodhimi të ulëta deri në mesatare dhe është një proces formimi veçanërisht i dobishëm për formimin e guarnicioneve, vulave, unazave O dhe pjesëve të mëdha e të mëdha.

Përparësitë

Ndryshim i trashësisë së murit

Dizajn pa probleme

Kosto më të ulëta

Më shumë opsione materiale

I mirë për prodhim me volum të lartë

MËSO MË SHUMË PËR KOMPANINË TONË