Formës gome kompresimi

Formimi i gomës me kompresim është metoda origjinale e prodhimit për formimin e gomës.

Shtë një metodë e përhapur, efikase dhe ekonomike e prodhimit për shumë produkte, veçanërisht vëllime të ulëta të prodhimit të pjesëve të mesme dhe të mëdha dhe materiale me kosto më të lartë.

Idealshtë ideale për vëllime të ulëta dhe të mesme të prodhimit dhe është një proces veçanërisht i dobishëm i derdhjes për formimin e guarnicioneve, vulave, unazave O dhe pjesëve të mëdha, të mëdha.

Përparësitë

 Variacioni i Trashësisë së Murit

 Dizajn pa probleme

 Kosto më të ulëta

 Më shumë opsione materiale

 E mirë për prodhimin me vëllim të lartë

M LSO M M SHUM RRETH KOMPANIS O TON