LSR (gome silikoni i lëngët)

LSR janë kategori gome silikoni me dy pjesë të cilat mund të formohen me injeksion në makina plotësisht të automatizuara pa pasur nevojë për përpunim dytësor.

Në përgjithësi, ato trajtohen me platin dhe vullkanizohen nën nxehtësi dhe presion.Si rregull, komponenti A përmban katalizatorin e platinit ndërsa komponenti B përbëhet nga ndërlidhësi.

Ato janë ideale për prodhime me volum të lartë dhe kështu ndihmojnë në uljen e kostove për njësi.

Rastet e produkteve të prodhuara nga LSR

Kutia e produkteve të lëngshme silikoni

Aplikacionet

Mjekësi/Shëndetësi

Automobilistikë

Produktet e konsumit

Industriale

Hapësira ajrore

MËSO MË SHUMË PËR KOMPANINË TONË