Formim me injeksion plastik

Procesi i derdhjes me injeksion plastik i referohet shkrirjes së lëndëve të para përmes presionit, injektimit, ftohjes, nga funksionimi i një forme të caktuar të pjesëve gjysëm të gatshme të procesit.

Është një proces prodhimi për prodhimin e pjesëve në vëllim të madh.Zakonisht përdoret në proceset e prodhimit masiv ku e njëjta pjesë krijohet mijëra apo edhe miliona herë radhazi.

Procesi ynë i derdhjes me injeksion plastik prodhon prototipe me porosi dhe pjesë të prodhimit të përdorimit përfundimtar në 15 ditë ose më pak.Ne përdorim vegla për kallëp çeliku (P20 ose P20+Ni) që ofrojnë mjete pune me kosto efektive dhe cikle të përshpejtuara të prodhimit.

Përparësitë

niveli i lartë i automatizimit

prodhim efikas

prodhimi sasior

Aplikim i gjerë

tevarieteteve plastike

Zvogëloni përfundimin

orëtë produkteve

Produktet me të qetë

sipërfaqedhe pa gërvishtje

MËSO MË SHUMË PËR KOMPANINË TONË